Vankkaa asiantuntemusta mm. seuraavilta alueilta

sopimusoikeus yhtiöoikeus konkurssioikeus
tilintarkastus rikosoikeus
työoikeus yrityskaupat
yhdistysoikeus
perhe ja perintöoikeus kiinteistöoikeus hallinto-oikeus
ympäristöoikeus
vakuutusoikeus rakentamisoikeus oikeudenkäynnit
vahingonkorvausoikeus kaavoitusoikeus välimiesmenettely
potilasvahingot