Hinnat

 • Yksinkertaiset, rutiiniluonteiset tehtävät (jotka eivät sinänsä edellytä erityistä oikeudellista ammattitaitoa, esim. matka tuomioistuimeen, asianajotyössä tavanomaisiin asiakirjoihin perehtyminen omalla kielellä jne):  150 €/ tunti
 • Tavanomaiset asianajajatehtävät (esim. asianajo oikeudessa, oikeudenkäynti- tai valituskirjelmän laatiminen, neuvottelut, asiakirjojen laatiminen jne):  170 €/ tunti
 • Tavanomaista vaikeammat tai vastuullisemmat asianajotehtävät sekä tehtävät, jotka edellyttävät erityistä asiantuntemusta ja tehtävät vieraalla kielellä: 180 – 200 €/ tunti

Hinnaston alareunassa tarkemmat yksilöinnit eri hinnoista ja korotusperusteista.

Neuvottelut, asian tutkiminen ja valmistelu: 150 – 200 € /h, puhelinneuvottelu: alk. 50 €, kirjeenvaihdosta kirjeeltä: alk. 60 €

Tavanomaisten asiakirjojen laadinta:

 • Testamentti: alk. 220 €
 • Perukirja: alk. 500 € (pesän bruttovarojen mukaan)
 • Avioehtosopimus: alk. 280 €
 • Muut asiakirjat: 160 – 230 € /h

Tehtävät tuomioistuimissa:

 • Haastehakemus, oikeudenkäyntikirjelmän laatiminen yms.: 150 – 200 € /h
 • Asianajo alioikeudessa matkoineen: 170 – 200 € /h,  vähintään 500 € istunnolta /vrk

Kulukorvaukset

Valokopiot: 0,50 € /A4 sivu, telefaxlähetys: 1,80 € /sivu, autokilometri: 0,488 €

Yksinkertaisissa, rutiiniluontoisissa tehtävissä palkkio on 150 € /h. Normaalipalkkiota, 170 € /h, korkeampaa veloitusta käytetään seuraavissa tilanteissa:

 • tehtävä joudutaan suorittamaan säännönmukaisen työajan ulkopuolella, vieraalla kielellä, poikkeuksellisissa olosuhteissa tai erityisen kiireellisenä.
 • tehtävä on tavanomaista vaikeampi tai sen hoitaminen edellyttää erityistä asiantuntemusta, kokemusta tai ammattitaitoa.
 • avustajalla on tavallista suurempi vastuu taloudellisista tai muista erityisistä syistä.

Lauantaina, sunnuntaina tai pyhäpäivinä päämiehen pyynnöstä tai toimeksiannon niin välttämättä vaatiessa tehdyistä avustajantehtävistä palkkio peritään 50 prosentilla korotettuna.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.